Nieuwsbrief

Vereniging voor

Plaatselijke Belangen Elim

Even een bericht van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Elim, want we hebben al lange tijd niets van ons laten horen.

We zijn sinds kort bezig om onze vereniging weer actief en zichtbaar te laten zijn. Het Plaatselijk Belang (PB) komt op voor alle dorpsbewoners van Elim en zijn ook aanspreekpunt voor de gemeente Hoogeveen.

Met deze nieuwsbrief willen we laten weten waar we momenteel mee bezig zijn en waar jullie hulp bij nodig is! We willen graag vooruitkijken hoe Elim er in 2030 uit zou moeten zien.

De opzet is een klein dagelijks bestuur met verschillende werkgroepen waarin dan dorpsgenoten deelnemen. Deze werkgroepen zullen zich dan met een van de volgende onderwerpen bezighouden.

  • Woningbouw
  • Ouderen
  • Jeugd en Sport
  • Grijs en Groen
  • Recreatie

We willen graag alle voorzieningen in ons dorp behouden maar ook nieuwe dingen ontwikkelen om zo ons dorp leefbaar te houden voor iedereen, ook in de toekomst!

Dit gaat niet vanzelf. We zijn ieders hulp hard nodig. Denk je nu na dit gelezen te hebben; ik zou ook best willen meedenken in een van de werkgroepen? Laat het ons weten! Het idee is namelijk om in een werkgroep een project te starten met een duidelijk doel en eindtijd. Heeft u nog andere ideeën die hierbij passen dan horen we dit ook graag!

Samen kunnen we zorgen dat ons dorp in de toekomst leefbaar blijft!

U kunt ons bereiken per mail

                               Telefoon: 06-11951644 / 06-30127388

Namens het bestuur: Jan Benjamins, Rudolf Guichelaar, Jolanda Fidom,
                                     Gert Huisman, Roelof Koops en Lieneke Kroezen.

Vanaf nu zijn we ook te volgen op www.plaatselijkbelangelim.nl en op Facebook.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.