Home

Vereniging voor Plaatselijke Belangen Elim

Wie en wat is de Vereniging voor

Plaatselijke Belangen in Elim en wat doen wij.

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Elim: Jan Benjamins, Rudolf Guichelaar, Marjon Klaver, Roelof Koops, Gert Huisman, Lieneke Kroezen.

Wij willen u informeren over wie wij zijn en wat wij voor het dorp doen. Het is belangrijk als vereniging, om zoveel mogelijk leden te hebben zodat we de belangen van ons dorp goed kunt vertegenwoordigen. De Vereniging Plaatselijk Belang (PB) behartigt de belangen van de dorpsbewoners Elim. We zijn op veel fronten actief en het aanspreekpunt voor de Gemeente Hoogeveen. Verder houden we ons bezig met buurtbeheer, groenvoorziening, onderhoud van ons dorp, reconstructie Dorpsstraat, jeugd en jongerenwerk, uitbreiding van de Wiekswal etc. Ook hebben we meegewerkt aan de voorbereiding en zijn vertegenwoordigd in De Smederijen.

Communicatie

Wat vinden wij als PB belangrijk en wat zijn de belangen van onze dorpsbewoners?

Wat wij belangrijk vinden is onder andere een goede communicatie met onze dorpsbewoners.

In september 2019 zijn we opnieuw gestart met een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij ons dorp over de voortgang van diverse projecten.

Een van deze projecten is de Woningbouw. We zullen met leden van het bestuur en een nog te vormen groep bewoners kijken hoe we de wensen en noodzakelijke ontwikkelingen binnen ons dorp in kaart kunnen brengen. Wat vinden wij als dorp belangrijk en waar moeten we nog meer in investeren om het dorp nog mooier en toekomstbestendiger te maken.

Geschiedenis

In het verleden zijn veel projecten en activiteiten door het PB opgestart. Zo is destijds mede door inzet van het PB de dokterspraktijk in ons dorp opgericht. Ook de uitbreiding van onze begraafplaats is tot stand gekomen mede door het PB. De grond waar het huidige mortuarium op staat is nog steeds eigendom van het PB. Een recenter succes is de telefoonmast van KPN, welke in samenwerking met de media in het dorp tot stand is gebracht. Successen die we mogen vieren en waar je best even bij stil mag staan.

De afgelopen jaren is niet veel activiteit geweest en dat willen we graag veranderen.

Toekomst

Terugkijken moet je niet te lang doen en we moeten met elkaar naar de toekomst kijken. Wat is de ontwikkeling van het dorp, wat zijn de wijzigingen in de Gemeente Hoogeveen en wat voor invloed heeft dat op ons dorp Elim. Welke rol verwachten de dorpsbewoners van ons en hoe gaan we daarmee om. Daarom is het lidmaatschap zo belangrijk.

U kunt met ons meepraten op o.a. de ledenvergadering. Als bestuursleden zijn we verder altijd individueel te bereiken. Zoek ons op!

Uw mening is belangrijk en uw vraag is misschien de start voor een nieuw project.

Het bestuur van de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Elim:

Jan Benjamins, Rudolf Guichelaar, Marjon Klaver, Roelof Koops, Gert Huisman, Lieneke Kroezen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.